Makarska Touristik – promo (Video)

Snimili smo promotivni video Makarske rivijere za turističku agenciju “Makarska Touristik”.