Bila noć, Hrvace (FOTO)

Kao i svake godine do sada, službeni smo fotografi Bile noći koju organizira DPH Sinj. Ove godine održana je u Hrvacama, u restoranu Vreba.