Adriatic Excursions: Foto catalogue

Fotografiranje za katalog, odnosno turističku ponudu agencije Adriatic Excursions.
Lokacija fotografiranja: Vinogradi “Bedalov”, vrh Kozjaka.

A52A5941_52A6068A52A5926A52A6179